Västerås en Esperantujo

Västerås en Esperantujo

La historio de Västerås Esperantoklubb de 1974 -

Okazis multe dum tiuj pli ol tridek jaroj. Komence la klubo havis 43 membrojn. Nun 10 membrojn, kiuj havas ag´ojn inter 55 kaj 91 jaroj.
Dum c. 17 jaroj, la aktiva estraro multe enterprenis.
Post 2000 ne estis "tempo" por regulaj estrarkunvenoj kaj sekve de tio ne plu ekzistis vera estraro. Restis tamen kelkaj aktivuloj kaj "motoro" inter ili.
Mi mencias tamen kelkajn gravajn eventojn kaj gravan periodon dank´al aliaj neesperantistaj organizaj´oj en la urbo Västerås (www.vasteras.se), kiuj ebligis tiujn.


1. 1990 La klubo helpis organizi la 3an Kultura Esperanto Festivalo-n en Bryggargården en Västerås
2. Radio Esperanto de 1987 - 2002. La lastaj jaroj rete, ne plu kiel "proksimradio"
3. 2000 La klubo, kiel la nura en Svedio, povis arang´i tri Lingvajn Festivalojn dank´al la helpo de studorganizaj´oj Ili ankau okazis en 2001 kaj 2006
4. 2002 La klubo helpis arang´i la Jarkongreson de la Sveda Esperantofederacio.
5. 2002 La klubo reprezentis la komunumojn Västerås kaj Sölvesborg dum ceremonio en la Parko de la Mondo en la pola urbo Malbork. Tie estis inaugurita memors´tonon kaj arbon (fago)
6. 2004 La unua multkultura koncerto "Muzika vojag´o tra la mondo" en la koncertdomo de Västerås. Tio dank´al la bona kunlaboro kun la programc´efo kaj la asocio "Muziko en la gubernio Västmanland".
7. 2007. Vizito de Maritza González, j´urnalisto de Havano kaj iama UEA estrarano de UEA al Västerås. S´i renkontis reprezentantojn de Latinamerikanaj organizaj´oj. Ankau okazis radiointervjuo de la Sveda Radio en Esperanto. Interpretisto Kaj Stridell. Vidu la foton.
8. 2008. La klubo partoprenis per "informtendo" dum 5 tagoj en foirejo kaj kermeso en Västerås. Ni informis pri Esperanto kaj regalis ion por trinki kaj mang´i.
9. 2008. La dua koncerto kiel antaue en la koncertdomo. La artistoj estis Kaj Stridell, nia membro, Kim Henriksen kaj filo Villads, Jomart, Natasha kaj Carina, Mehdi Martin Strid. Kiel antaue, la artistoj kantis c´efe Esperante sed ankau en aliaj lingvoj.

Tiu blogo estas informbulteno kaj komunikilo inter la membroj de la klubo, kiuj havas aliron al interreto. Ankau vizitantoj estas petataj, se vi emas tion fari, ion komenti.
Wim Posthuma

Artikel i VLT om UK i Reykjavik 2013

Esperanto kluboPosted by Willem Posthuma Sat, July 13, 2013 21:19:45
Vestmanlands Länstidningen publicerade en bra intervju med Siri Bartusch som skall delta med Gudrun Nerpin i Universala Kongreso på Island.

Översatte till Svenska. Siri Bartusch har översatt Elis Dahlgrens samlingar från Esperanto till Svenska. Samlingarna finns på gamla Vikmanshyttan i Dalarna.
(foto Madeleine Longo)

Språket som skapar sämja

Världskongess för Esperanto


Siri Bartusch är medlem i Västerås Esperantoklubb. Den 20 juli ska hon tillsammans med 1005 andra personer från 55 länder, delta i en Esperanto Världskongress i Reykjavik, Island

Varje år arrangerar UEA, Universala Esperanto-Asocio, en världskongress för att samla intressenter av det internationella språket esperanto under samma tak i en vecka. Den hålls på olika platser varje år och i år hålls den på Island.
– Jag ser fram emot att få rida på islandshästar. Det passar nog mig bra, säger Siri Bartusch och skrattar.

På dagarna hålls ett flertal föreläsningar och på kvällarna bjuds det på föreställningar, givetvis på esperanto.

Siri Bartusch intresserar sig även för astronomi och hon ser fram emot föreläsningarna inom ämnet. Tidigare har hon varit på kongress i Bialystok i Polen, där allting en gång startade. Hon hoppas att få träffa gamla vänner från tidigare och även knyta nya kontakter.

– Man behöver inte undra hur man ska kunna förstå varandra, utan det är bara att prata samma språk, säger hon.

Den främsta anledningen till att hon åker det här året är destinationen som hon aldrig tidigare besökt.

Hennes intresse för språket började redan under 1970-talet då hon gick en nybörjarkurs.
– På senare tid har jag engagerat mig och lagt ner mer tid på att använda språket, berättar Siri Bartusch.

Wim Posthuma, ordförande i Esperantoklubben i Västerås, berättar att det är viktigt att underhålla språket och öva på det.

Tillgängligheten till språket ökar, eftersom det finns bättre kommunikationsvägar i dag på internet. Ett flertal sökmotorer och sociala medier har anpassat sig. Även Facebook och smartphones har anpassningsbara funktioner.

– Tidigare har många brevväxlat och det är fortfarande populärt i dag, berättar Wim Posthuma.

Engelskan är ett av de största kommunikationsspråken i världen, men esperanton är inte skapad för att ersätta engelskan, menar Siri Bartusch.
– Engelsmän har ofta bättre förutsättningar att kunna göra sig förstådda i andra länder, medan esperanton skapar liknande förutsättningar för alla.

Dessutom tycker både hon och Wim Posthuma att den engelska grammatiken är svårare att lära sig.
– Esperanton är skapad så enkel som den bara går och är lätt att uttala, Sira Bartusch.
– Språket har latinska inslag och innehåller många internationella ord som är enkla att lära sig, berättar Wim Posthuma.

Över 1 000 deltagare i mer än 50 länder deltar i kongressen och år 2015 hålls 100-årsjubileet i Lille i Frankrike.
– Jag ser verkligen fram emot att få åka, säger Siri Bartusch.

Madeleine Longo madeleine.longo@vlt.se


Siri kaj Gudrun mendas la flugon al IslandoKlubb möte

Esperanto kluboPosted by Willem Posthuma Thu, February 18, 2010 12:21:28

Klubkunveno la 21an de februaro je la 14.00 horo

Adreso: Regemenmtsgatan 58 (en la kelo)

Ni babilas pri cxio ajn, sed je la 15.15 okazos Skajprendevuo kun la hispano

Rafael Mateos Gonzales

Universitata kurso

Esperanto kluboPosted by Willem Posthuma Mon, November 16, 2009 17:21:31
Universitetskurser i Esperanto

Esperantokurserna vid institutionen för lingvistik på Stockholms universitet, ges på distans och är till stora delar baserade på sajten www.lernu.net. Syftet med kurserna är främst att ge praktiska färdigheter i esperanto och kännedom om esperantorörelsen, men även att ge kunskaper om mellanfolkliga och konstruerade språk i allmänhet. Kurserna kan läsas fristående eller som delkurser i kursen “Esperanto I, 30 hp”.

« « Introduktion till esperanto - 7,5 hp (vt10)

« « Interlingvistik och konstruerade språk - 7,5 hp (vt10)

« « Fördjupning i esperanto - 10 hp (ht10)

« Realia i esperanto - 5 hp (ht10

Lärare på kurserna:

« « Hartmut Traunmüller (professor i fonetik, lärare i interlingvistik)

« « Sonja Petrović Lundberg (student samt projektledare för lernu.net)

« « Håkan Lundberg (lärare och användare av esperanto i bl.a. familjen)

smiley Studieform: distans

smiley Behörighet: grundläggande

smiley Studietakt: 50 %

smiley Anmälan: http://sisu.it.su.se/ - sök på “esperanto”

smiley Kostnad: gratis, dock medlemskap i en studentkår/ termin erfordras

Mer information på su2010@lernu.net

och broschyren ”Upptäck esperanto” www.ikso.net/broshuro

eller: w.posthuma@esperanto.se


Ekspozicio en du aliaj lokoj

Esperanto kluboPosted by Willem Posthuma Tue, November 10, 2009 17:26:40

En la biblioteko de Surahammar de la 19a de okt - la 9a de novembro

La loka gazeto VLT anoncis preskau c´iun tagon (senpage) la jenan anonceton dum la dauro de la ekspo en la pag´o Hodiau (I Dag):

Svenska Esperantoförbundet/ Västerås Esperantoklubb.

Skärm- och monterutställning. En blandning av frågeställningar och svar till ett enklare språk för bl.a. dyslektiker och nykomna. Expon visar vad som har hänt och ger tips om olika studiemetoder.

En la biblioteko de Bäckby de la 9a de nov -la 24a de novembro

Poste la ekspo iras al la regiono de Nynäshamn, la naskig´urbo de la ekspo.

Dankon pro la longa prunto, samideanono Hans Dahl. (En la nomo de VEK)

Ekspozicio en la biblioteko

Esperanto kluboPosted by Willem Posthuma Sat, October 10, 2009 22:54:26
Du semajnojn g´is la 18an de oktobro trovig´as la ekspo de Hans Dahl en la faka biblioteko de Västerås

Interesa ekranekspo, kiu montras multon.

Vi bezonas iom da tempo malkovri la diversajn veraĵojn pri kiu oni normale ne pensas. Ĉu Esperanto povas doni respondon al tiuj veraĵoj?

Ekzemple, oni vidas sur unu de la ekranoj (ruĝan) ĉemizon kiu esprimas la svedan eldiron ”det kostar skjortan” kaj ĝi celas la enormajn kostojn por tradukoj kaj interpretado en EU.

En la sveda lingvo oni povas prononci la sjo- sonon en 14 diversaj manieroj, sed en Esperanto ekzistas nur Ŝ.

Multe en nia moderna vivo estas normaligita kaj logike aranĝita sed ne en naciaj lingvoj. Kial ne elekti logikan lingvon?Den Europeiska Språkdagen 2009

Esperanto kluboPosted by Willem Posthuma Wed, September 30, 2009 21:05:28

Anonceto I Dag en VLT la 29an de septembro:

Västerås Esperantoklubb & Centrum för Tvåspråkighet:

Den Europeiska Språkdagen. I Växhusets entréhall finns representanter som informerar om språket Esperanto med hjälp av en skärmutställning och film. Ett språk som underlättar språkundervisningen.

En la artangulo estis montrita pentraj´ojn. Mi starigis antau g´i la ekspon farita de Hans Dahl. Do, rigardantoj povis vidi ambau ekspoziciojn.Granda altirilo estis la filmoj de la dovodo Esperanto estas. . . . . . .farita de E@i. Mi montris g´in per granda ekrano. La parolo estis en Esperanto kun teksto en la sveda.
Ili kiuj sidis iom longe for kaftrinkante kaj ne kurag�s alproksimig�i audis almenau la esperantan parolon kaj vidis la filmojn.

Multaj preterpasis rigardante, sed daurigis al aliaj lokoj en la granda iama gimnazio., kiu nun nomig´as Växhuset. Tiu konstruaj´o vere estas la plej bona loko en Västerås por tiaj agadoj. VEK povas esti tie senpage. krom tio ni ricevis c´iun teknikan helpon.
Al kelkaj scivolemuloj ni disdonis la necesajn informilojn i.a. "Upptäck Esperanto". De du ni ec´ notis ilian adreson por daura kontakto

Viksängsdraget den 12 september 09

Esperanto kluboPosted by Willem Posthuma Fri, September 18, 2009 23:20:17

VEK havis bonan lokon en la foiro.

Ec´4 personoj permesis, ke ni notis ilian nomon kaj adreson. Novaj´o estis, ke ni havis loterion, kiu kostis 20 kr. La premioj estis Esperanto vino, lernolibroj, s´losiloj kaj ankau objektoj. La gajno estis 130 kr, sed tio ne estis la plej grava. Grave estis la ebleco rakonti pri la eblecoj de Esperanto. Ni ankau disdonis la plej novan informilon de ILEI

Iu preterpasinto venis al ni kaj diris "Kiel vi fartas?". - (svede) "De kie vi lernis tion?" - "internet"

Gudrun Nerpin, Kaj Stridel kaj Soile Lingman helpis

Proksime, Wim Posthuma montris en la kafejo de la foiro la dovodon "Esperanto är ..........". En tiu duonc´ambro ankau estis ekspo kaj aliro al intereto

Två utåtriktade evenemang i september 2009

Esperanto kluboPosted by Willem Posthuma Tue, September 01, 2009 22:09:13

smiley 1. Den 12 september

Viksängdraget i stadsdelen Viksäng kl 14.00 - 18.00 (mellan Storängs- & ViksängsskolanSå var det förra året. I år planeras ståndet bättre. Kom och hjälpa

Rigardu ankau www.viksang.se. Post la 18.00 okazos agrabla kunveno en la apartamento de Wim. Li servas Indonesian nassi goreng (kun viando) . Se vi tion ne mang´as kunportu vian propran.

Ili kiuj estis en Polando kaj partoprenis la UK:n rakontos pri siaj travivaj´ojn kaj montras siajn bildojn. Certe okazos aliaj surprizoj

smiley Den 29 september

Europeiska Språkdagen i Växhuset. Entréhallen i förlägningen vid trappan

Denna ekspo kommer Wim att visa. Dessutom finns det nu andra tekniska hjälpmedel för att visa vårt språk

smiley Från och med den 1 okt visas utställningen på Stadbiblioteket i Västerås.

Next »