Västerås en Esperantujo

Västerås en Esperantujo

La historio de Västerås Esperantoklubb de 1974 -

Okazis multe dum tiuj pli ol tridek jaroj. Komence la klubo havis 43 membrojn. Nun 10 membrojn, kiuj havas ag´ojn inter 55 kaj 91 jaroj.
Dum c. 17 jaroj, la aktiva estraro multe enterprenis.
Post 2000 ne estis "tempo" por regulaj estrarkunvenoj kaj sekve de tio ne plu ekzistis vera estraro. Restis tamen kelkaj aktivuloj kaj "motoro" inter ili.
Mi mencias tamen kelkajn gravajn eventojn kaj gravan periodon dank´al aliaj neesperantistaj organizaj´oj en la urbo Västerås (www.vasteras.se), kiuj ebligis tiujn.


1. 1990 La klubo helpis organizi la 3an Kultura Esperanto Festivalo-n en Bryggargården en Västerås
2. Radio Esperanto de 1987 - 2002. La lastaj jaroj rete, ne plu kiel "proksimradio"
3. 2000 La klubo, kiel la nura en Svedio, povis arang´i tri Lingvajn Festivalojn dank´al la helpo de studorganizaj´oj Ili ankau okazis en 2001 kaj 2006
4. 2002 La klubo helpis arang´i la Jarkongreson de la Sveda Esperantofederacio.
5. 2002 La klubo reprezentis la komunumojn Västerås kaj Sölvesborg dum ceremonio en la Parko de la Mondo en la pola urbo Malbork. Tie estis inaugurita memors´tonon kaj arbon (fago)
6. 2004 La unua multkultura koncerto "Muzika vojag´o tra la mondo" en la koncertdomo de Västerås. Tio dank´al la bona kunlaboro kun la programc´efo kaj la asocio "Muziko en la gubernio Västmanland".
7. 2007. Vizito de Maritza González, j´urnalisto de Havano kaj iama UEA estrarano de UEA al Västerås. S´i renkontis reprezentantojn de Latinamerikanaj organizaj´oj. Ankau okazis radiointervjuo de la Sveda Radio en Esperanto. Interpretisto Kaj Stridell. Vidu la foton.
8. 2008. La klubo partoprenis per "informtendo" dum 5 tagoj en foirejo kaj kermeso en Västerås. Ni informis pri Esperanto kaj regalis ion por trinki kaj mang´i.
9. 2008. La dua koncerto kiel antaue en la koncertdomo. La artistoj estis Kaj Stridell, nia membro, Kim Henriksen kaj filo Villads, Jomart, Natasha kaj Carina, Mehdi Martin Strid. Kiel antaue, la artistoj kantis c´efe Esperante sed ankau en aliaj lingvoj.

Tiu blogo estas informbulteno kaj komunikilo inter la membroj de la klubo, kiuj havas aliron al interreto. Ankau vizitantoj estas petataj, se vi emas tion fari, ion komenti.
Wim Posthuma

Artikel i VLT om UK i Reykjavik 2013

Esperanto kluboPosted by Willem Posthuma Sat, July 13, 2013 21:19:45
Vestmanlands Länstidningen publicerade en bra intervju med Siri Bartusch som skall delta med Gudrun Nerpin i Universala Kongreso på Island.

Översatte till Svenska. Siri Bartusch har översatt Elis Dahlgrens samlingar från Esperanto till Svenska. Samlingarna finns på gamla Vikmanshyttan i Dalarna.
(foto Madeleine Longo)

Språket som skapar sämja

Världskongess för Esperanto


Siri Bartusch är medlem i Västerås Esperantoklubb. Den 20 juli ska hon tillsammans med 1005 andra personer från 55 länder, delta i en Esperanto Världskongress i Reykjavik, Island

Varje år arrangerar UEA, Universala Esperanto-Asocio, en världskongress för att samla intressenter av det internationella språket esperanto under samma tak i en vecka. Den hålls på olika platser varje år och i år hålls den på Island.
– Jag ser fram emot att få rida på islandshästar. Det passar nog mig bra, säger Siri Bartusch och skrattar.

På dagarna hålls ett flertal föreläsningar och på kvällarna bjuds det på föreställningar, givetvis på esperanto.

Siri Bartusch intresserar sig även för astronomi och hon ser fram emot föreläsningarna inom ämnet. Tidigare har hon varit på kongress i Bialystok i Polen, där allting en gång startade. Hon hoppas att få träffa gamla vänner från tidigare och även knyta nya kontakter.

– Man behöver inte undra hur man ska kunna förstå varandra, utan det är bara att prata samma språk, säger hon.

Den främsta anledningen till att hon åker det här året är destinationen som hon aldrig tidigare besökt.

Hennes intresse för språket började redan under 1970-talet då hon gick en nybörjarkurs.
– På senare tid har jag engagerat mig och lagt ner mer tid på att använda språket, berättar Siri Bartusch.

Wim Posthuma, ordförande i Esperantoklubben i Västerås, berättar att det är viktigt att underhålla språket och öva på det.

Tillgängligheten till språket ökar, eftersom det finns bättre kommunikationsvägar i dag på internet. Ett flertal sökmotorer och sociala medier har anpassat sig. Även Facebook och smartphones har anpassningsbara funktioner.

– Tidigare har många brevväxlat och det är fortfarande populärt i dag, berättar Wim Posthuma.

Engelskan är ett av de största kommunikationsspråken i världen, men esperanton är inte skapad för att ersätta engelskan, menar Siri Bartusch.
– Engelsmän har ofta bättre förutsättningar att kunna göra sig förstådda i andra länder, medan esperanton skapar liknande förutsättningar för alla.

Dessutom tycker både hon och Wim Posthuma att den engelska grammatiken är svårare att lära sig.
– Esperanton är skapad så enkel som den bara går och är lätt att uttala, Sira Bartusch.
– Språket har latinska inslag och innehåller många internationella ord som är enkla att lära sig, berättar Wim Posthuma.

Över 1 000 deltagare i mer än 50 länder deltar i kongressen och år 2015 hålls 100-årsjubileet i Lille i Frankrike.
– Jag ser verkligen fram emot att få åka, säger Siri Bartusch.

Madeleine Longo madeleine.longo@vlt.se


Siri kaj Gudrun mendas la flugon al Islando