Västerås en Esperantujo

Västerås en Esperantujo

La historio de Västerås Esperantoklubb de 1974 -

Okazis multe dum tiuj pli ol tridek jaroj. Komence la klubo havis 43 membrojn. Nun 10 membrojn, kiuj havas ag´ojn inter 55 kaj 91 jaroj.
Dum c. 17 jaroj, la aktiva estraro multe enterprenis.
Post 2000 ne estis "tempo" por regulaj estrarkunvenoj kaj sekve de tio ne plu ekzistis vera estraro. Restis tamen kelkaj aktivuloj kaj "motoro" inter ili.
Mi mencias tamen kelkajn gravajn eventojn kaj gravan periodon dank´al aliaj neesperantistaj organizaj´oj en la urbo Västerås (www.vasteras.se), kiuj ebligis tiujn.


1. 1990 La klubo helpis organizi la 3an Kultura Esperanto Festivalo-n en Bryggargården en Västerås
2. Radio Esperanto de 1987 - 2002. La lastaj jaroj rete, ne plu kiel "proksimradio"
3. 2000 La klubo, kiel la nura en Svedio, povis arang´i tri Lingvajn Festivalojn dank´al la helpo de studorganizaj´oj Ili ankau okazis en 2001 kaj 2006
4. 2002 La klubo helpis arang´i la Jarkongreson de la Sveda Esperantofederacio.
5. 2002 La klubo reprezentis la komunumojn Västerås kaj Sölvesborg dum ceremonio en la Parko de la Mondo en la pola urbo Malbork. Tie estis inaugurita memors´tonon kaj arbon (fago)
6. 2004 La unua multkultura koncerto "Muzika vojag´o tra la mondo" en la koncertdomo de Västerås. Tio dank´al la bona kunlaboro kun la programc´efo kaj la asocio "Muziko en la gubernio Västmanland".
7. 2007. Vizito de Maritza González, j´urnalisto de Havano kaj iama UEA estrarano de UEA al Västerås. S´i renkontis reprezentantojn de Latinamerikanaj organizaj´oj. Ankau okazis radiointervjuo de la Sveda Radio en Esperanto. Interpretisto Kaj Stridell. Vidu la foton.
8. 2008. La klubo partoprenis per "informtendo" dum 5 tagoj en foirejo kaj kermeso en Västerås. Ni informis pri Esperanto kaj regalis ion por trinki kaj mang´i.
9. 2008. La dua koncerto kiel antaue en la koncertdomo. La artistoj estis Kaj Stridell, nia membro, Kim Henriksen kaj filo Villads, Jomart, Natasha kaj Carina, Mehdi Martin Strid. Kiel antaue, la artistoj kantis c´efe Esperante sed ankau en aliaj lingvoj.

Tiu blogo estas informbulteno kaj komunikilo inter la membroj de la klubo, kiuj havas aliron al interreto. Ankau vizitantoj estas petataj, se vi emas tion fari, ion komenti.
Wim Posthuma

Den Europeiska Språkdagen 2009

Esperanto kluboPosted by Willem Posthuma Wed, September 30, 2009 21:05:28

Anonceto I Dag en VLT la 29an de septembro:

Västerås Esperantoklubb & Centrum för Tvåspråkighet:

Den Europeiska Språkdagen. I Växhusets entréhall finns representanter som informerar om språket Esperanto med hjälp av en skärmutställning och film. Ett språk som underlättar språkundervisningen.

En la artangulo estis montrita pentraj´ojn. Mi starigis antau g´i la ekspon farita de Hans Dahl. Do, rigardantoj povis vidi ambau ekspoziciojn.Granda altirilo estis la filmoj de la dovodo Esperanto estas. . . . . . .farita de E@i. Mi montris g´in per granda ekrano. La parolo estis en Esperanto kun teksto en la sveda.
Ili kiuj sidis iom longe for kaftrinkante kaj ne kurag�s alproksimig�i audis almenau la esperantan parolon kaj vidis la filmojn.

Multaj preterpasis rigardante, sed daurigis al aliaj lokoj en la granda iama gimnazio., kiu nun nomig´as Växhuset. Tiu konstruaj´o vere estas la plej bona loko en Västerås por tiaj agadoj. VEK povas esti tie senpage. krom tio ni ricevis c´iun teknikan helpon.
Al kelkaj scivolemuloj ni disdonis la necesajn informilojn i.a. "Upptäck Esperanto". De du ni ec´ notis ilian adreson por daura kontakto