Västerås en Esperantujo

Västerås en Esperantujo

La historio de Västerås Esperantoklubb de 1974 -

Okazis multe dum tiuj pli ol tridek jaroj. Komence la klubo havis 43 membrojn. Nun 10 membrojn, kiuj havas ag´ojn inter 55 kaj 91 jaroj.
Dum c. 17 jaroj, la aktiva estraro multe enterprenis.
Post 2000 ne estis "tempo" por regulaj estrarkunvenoj kaj sekve de tio ne plu ekzistis vera estraro. Restis tamen kelkaj aktivuloj kaj "motoro" inter ili.
Mi mencias tamen kelkajn gravajn eventojn kaj gravan periodon dank´al aliaj neesperantistaj organizaj´oj en la urbo Västerås (www.vasteras.se), kiuj ebligis tiujn.


1. 1990 La klubo helpis organizi la 3an Kultura Esperanto Festivalo-n en Bryggargården en Västerås
2. Radio Esperanto de 1987 - 2002. La lastaj jaroj rete, ne plu kiel "proksimradio"
3. 2000 La klubo, kiel la nura en Svedio, povis arang´i tri Lingvajn Festivalojn dank´al la helpo de studorganizaj´oj Ili ankau okazis en 2001 kaj 2006
4. 2002 La klubo helpis arang´i la Jarkongreson de la Sveda Esperantofederacio.
5. 2002 La klubo reprezentis la komunumojn Västerås kaj Sölvesborg dum ceremonio en la Parko de la Mondo en la pola urbo Malbork. Tie estis inaugurita memors´tonon kaj arbon (fago)
6. 2004 La unua multkultura koncerto "Muzika vojag´o tra la mondo" en la koncertdomo de Västerås. Tio dank´al la bona kunlaboro kun la programc´efo kaj la asocio "Muziko en la gubernio Västmanland".
7. 2007. Vizito de Maritza González, j´urnalisto de Havano kaj iama UEA estrarano de UEA al Västerås. S´i renkontis reprezentantojn de Latinamerikanaj organizaj´oj. Ankau okazis radiointervjuo de la Sveda Radio en Esperanto. Interpretisto Kaj Stridell. Vidu la foton.
8. 2008. La klubo partoprenis per "informtendo" dum 5 tagoj en foirejo kaj kermeso en Västerås. Ni informis pri Esperanto kaj regalis ion por trinki kaj mang´i.
9. 2008. La dua koncerto kiel antaue en la koncertdomo. La artistoj estis Kaj Stridell, nia membro, Kim Henriksen kaj filo Villads, Jomart, Natasha kaj Carina, Mehdi Martin Strid. Kiel antaue, la artistoj kantis c´efe Esperante sed ankau en aliaj lingvoj.

Tiu blogo estas informbulteno kaj komunikilo inter la membroj de la klubo, kiuj havas aliron al interreto. Ankau vizitantoj estas petataj, se vi emas tion fari, ion komenti.
Wim Posthuma

Skajpa rendevuo kun lernantoj en C´inio

Esperanto kluboPosted by Willem Posthuma Fri, May 15, 2009 23:23:56

smileyLa 13an de majo mi interkonsentis kun Michel Fontaine, kiu instruas kun sia edzino Neg`eta, Esperanton en lernejo de Zhenjiang sude de Beijing

smiley Nur en la klaso de Neg´eta okazas E-kursoj 2 horojn semajne. S`i estas la c´efinstruistino kaj gardas la samajn geknabojn dum 6 jaroj ekde de ilia 6a jaro.

Unue la geknaboj kantis por mi kanton kiu estas skribita sur la n igra tablo

smileyIli iris al la instruisto kiu tenis la kamaraon por prezenti sin al mi per sia propre elektita nomo kiel ekzemple "mi estas maro, mia nomo estas c´ielo" ktp. La prononco estas perfekte. Poste okazis ekzerco por kontroli c´u mi komprenas ilin.

Ekz. "Metu vian maldekstran manon sur vian kapon. Metu ambau manojn sur la tablon. " ktp. Tio estas tre amuza programero.

smileyEn la klasc´ambro estis projektita kion mia kamarao en mia domo filmis (vi vidas iom de la sveda mapo kaj mi). Sur la nigra tabulo vi povas legi la kanton, kiun la junaj lernantoj kantis por mi.


TIEL aspektis mia c´ambro en Västerås dum la skajpa rendevuo.Tiun c´i kanton ni kantis kune


smileyTradicio de la lernejo: Historie, ekde 1930, Esperanto "ne estas nekonata" lingvo en la lernejo. la estro de la lernejo subtenas la kurson, pro la tradicio en sia lernejo. Li propagandas la avantag´ojn de sia lernejo ankaù al la E°instruado.

La celo de la kurso: Ni planas, ke post la sesjara gvido de la sama klaso, ke ili atingos kapablon sufic´e flue paroli esperanton. G´i ankau estas bazo de lingvokonstruo kaj prononco