Västerås en Esperantujo

Västerås en Esperantujo

La historio de Västerås Esperantoklubb de 1974 -

Okazis multe dum tiuj pli ol tridek jaroj. Komence la klubo havis 43 membrojn. Nun 10 membrojn, kiuj havas ag´ojn inter 55 kaj 91 jaroj.
Dum c. 17 jaroj, la aktiva estraro multe enterprenis.
Post 2000 ne estis "tempo" por regulaj estrarkunvenoj kaj sekve de tio ne plu ekzistis vera estraro. Restis tamen kelkaj aktivuloj kaj "motoro" inter ili.
Mi mencias tamen kelkajn gravajn eventojn kaj gravan periodon dank´al aliaj neesperantistaj organizaj´oj en la urbo Västerås (www.vasteras.se), kiuj ebligis tiujn.


1. 1990 La klubo helpis organizi la 3an Kultura Esperanto Festivalo-n en Bryggargården en Västerås
2. Radio Esperanto de 1987 - 2002. La lastaj jaroj rete, ne plu kiel "proksimradio"
3. 2000 La klubo, kiel la nura en Svedio, povis arang´i tri Lingvajn Festivalojn dank´al la helpo de studorganizaj´oj Ili ankau okazis en 2001 kaj 2006
4. 2002 La klubo helpis arang´i la Jarkongreson de la Sveda Esperantofederacio.
5. 2002 La klubo reprezentis la komunumojn Västerås kaj Sölvesborg dum ceremonio en la Parko de la Mondo en la pola urbo Malbork. Tie estis inaugurita memors´tonon kaj arbon (fago)
6. 2004 La unua multkultura koncerto "Muzika vojag´o tra la mondo" en la koncertdomo de Västerås. Tio dank´al la bona kunlaboro kun la programc´efo kaj la asocio "Muziko en la gubernio Västmanland".
7. 2007. Vizito de Maritza González, j´urnalisto de Havano kaj iama UEA estrarano de UEA al Västerås. S´i renkontis reprezentantojn de Latinamerikanaj organizaj´oj. Ankau okazis radiointervjuo de la Sveda Radio en Esperanto. Interpretisto Kaj Stridell. Vidu la foton.
8. 2008. La klubo partoprenis per "informtendo" dum 5 tagoj en foirejo kaj kermeso en Västerås. Ni informis pri Esperanto kaj regalis ion por trinki kaj mang´i.
9. 2008. La dua koncerto kiel antaue en la koncertdomo. La artistoj estis Kaj Stridell, nia membro, Kim Henriksen kaj filo Villads, Jomart, Natasha kaj Carina, Mehdi Martin Strid. Kiel antaue, la artistoj kantis c´efe Esperante sed ankau en aliaj lingvoj.

Tiu blogo estas informbulteno kaj komunikilo inter la membroj de la klubo, kiuj havas aliron al interreto. Ankau vizitantoj estas petataj, se vi emas tion fari, ion komenti.
Wim Posthuma

2002 La kongreso de la Sveda Esperanto-Federacio

Esperanto kluboPosted by Willem Posthuma Mon, February 09, 2009 20:57:29

m La 3an - la 5an de majo

La LKK:

Wim Posthuma, Kaj Stridell, Klas Persson, Börje Andersson

Multaj alvenantoj helpis dum la Interkona Vespero. Vi vidas Leif Nordenstorm, Bertil Nilsson, Arne Lundkvist kaj Agneta Emanuelsson

Ec´ partoprenis tri eksterlandanoj. Du de ili estas Serhiy kaj Valeriy de Poltava, Ukrainio. Dum la podia debato Leif Nordenstorm interpretis al ili en rusa lingvo. Bona teamo de helpantoj. Vi vidas Helena Karlsson, Siri Bartusch kaj Klas Persson. Ne videblas Sjoerd Bosga kaj Katja Ignatievac Distris nin la Duo Diverslingve kaj Kaj Stridell La podia debato sub gvido de Maria Ekman havis la temon

La lingvo, via homa rajto. Pli proksime vi vidas Gunilla Zimmerman, instruistino de la sveda lingvo kaj Tanja Linderborg, iama parlamentanino por la maldekstruloj.La publiko. Kelkaj de ili ne estis kongresanoj sed publiko.

C´i sube Maria Ekman. S´i estas gimnazia instruistino pri religio kaj filozofio. Apude sidas Thomas Gjerdingen. Li estas produktoro-prezentisto en Radio Västmanland de Sveda RadioRoland Lindblom, estrarano de SEF, defendis Esperanton. Apud li sidas Dr Mikael Parkval, lingvisto de la Universitato de Stokholmo. Li scias esperanton kaj estas specialisto pri pig´inaj- kaj kreolaj lingvoj. Mikael ankau prelegis dum la kongreso

Post la kongreso kolektig´is 47 partoprenintoj ekster la kongresejo Arosgården. Inter ili 3 eksterlandaj partopreni toj. 1 de Danio kaj 2 de Ukrainio.