Västerås en Esperantujo

Wim reprezentis SEF kaj VEK dum la Eo Konferenco en TogolandoEsperanto klubo

Posted by Wim Posthuma Sun, March 22, 2015 23:03:40

Kelkaj bildoj de tiu nacia konferenco kaj de la Instituto Zamenhof en Lomé en 2010Niaj klubkunvenojEsperanto klubo

Posted by Wim Posthuma Tue, March 17, 2015 23:51:18

Ĉiu jare ofte okazas nur 2 renkontoj kun niaj membroj. De niaj 9 membroj partoprenis ofte nur 4.

Lennart Sundman mortis en 2014. En 2015 restis 7 membrojKelkaj bildoj de la Zamenhofa urbo BialystokoEsperanto klubo

Posted by Wim Posthuma Tue, March 17, 2015 23:12:36

Diversloke en la naskiĝurbo de Ludoviko Zamenhof vi trovas memorojn al li

Kelkaj bildoj de la UK en BialystokEsperanto klubo

Posted by Wim Posthuma Mon, March 16, 2015 23:03:48

Dum la Universala Kongreso de Esperanto partoprenis 1860 partoprenintoj. La kongresejeo estis la Teknika Altlernejo. Pro manko de grandaj salonoj en la urbo, estis luita de NATO grandan tendon

, kiu estis tre taǔga dum amaskunvenoj kaj konsertoj2009 Vojaĝo al la UK en BialystokEsperanto klubo

Posted by Wim Posthuma Mon, March 16, 2015 22:31:20

De Hässlö en Västerås Hans de Ludvika, Siri kaj Wim flugis al Poznan en Pollando. De tie per traj- no al Bialystok. Post la UK ni restis kelkajn horojn en Warszawa. La postan tagon ni ĝujis la vidinda- ĵojn de Poznan. Reen en Västerås, ni estis inter- vjuitaj de Radio Västmandlandpri niaj travivaĵoj.

Niaj ekospozicioj dum la pasintaj jarojEsperanto klubo

Posted by Wim Posthuma Sun, March 15, 2015 22:51:222012 Jazkoncerto dum luncoEsperanto klubo

Posted by Wim Posthuma Fri, March 13, 2015 23:20:43

La plej grava evento dum multaj jaroj estis la ĵazkoncerto en Växhuset la 12an de oktobro 2012. Jan Erik Eklund kantis la tadukitajn kantojn faritajn de Kaj Stridell. Pet Hettman tamburis.Niaj someraj standojEsperanto klubo

Posted by Wim Posthuma Fri, March 13, 2015 22:58:39