Afriko en Esperantujo

Afriko en Esperantujo

La 15a Togolanda Esperanto Kongtreso 2007

T0GOLANDA ESPERANTO KONGRESO 2007

AfrikoPosted by Willem Posthuma Thu, October 23, 2008 12:55:33

Blog Image

15-a TEK: diskutforumo pri Eo en la ĉiutaga vivo

En Eŭropo kiam ni komencis lerni esperanton oni diris ke neniu parolas ĝin. Sed dum via kongreso ni estas ege surprizitaj ĉar vi ĉiuj parolas en esperanto. Tio ĉi donas al ni novan energion daŭrigi la lingvan lernadon, tiel esprimiĝis franca juna paro Samy kaj Sandra ĉe la 15-a Togolanda Esperanto Kongreso (TEK), okazinta de la 28-a ĝis la 30-a de decembro 2007 en la urbo Aneho.

La kongresa temo – Esperanto en la ĉiutaga vivo – elmontras la vervan deziron de la togolandaj esperantistoj uzi la internacian lingvon en la familia kaj en profesia vivo. La diskuto pri la temo emfazis ankaŭ la fakton, ke la agado de la landa asocio devas baziĝi sur kunlaborado, honesteco, bonvelemo, sindonemo kaj peresperantaj agadoj de ĉiuj ĝiaj membroj cele al sendependiĝo de la nacia movado.

Dum la kongresa periodo okazis prelegoj pri Zamenhof, kaj futbala maĉo kadre de la festo de la 15-a de decembro, lingva kurso, ekzameno, laborkunvenoj, diskutoj, distraj programeroj, disdono de atestoj kaj diplomoj al la sukcesintoj de diversaj ekzamenoj. Estis parolita ankaŭ decido pri aranĝo de IJK en Afriko. Tial oni povis informiĝi pri starigo de provizora LKK, kiu prizorgas la kandidatiĝon de Togolando sekcio JOTE al la invito de la 65-a Internacia Junulara Kongreso.

La 15-a Togolanda Esperanto Kongreso, markante la 20an jariĝon de la nacia movado, disvolviĝis sukcese. Tamen la pli multo de ĉirkaŭ sepdeko da partoprenantoj el Francio, kluboj, sekcioj kaj organizoj de Unuiĝo Togolanda por Esperanto estis gejunuloj. Tio klare ankaŭ indikas, ke la movado enlanda montras en estonteco bonan aŭguron.

Post la kongreso, okazis unu semajna grupa vojaĝo tra la lando. Ĝin partoprenis Roméo, Samy kaj Sandra krom mi. Dum la rondiro ni vizitis kampojn de kotono, kakao kaj kafarboj, bazarojn, metiistajn laborejojn, admiris la pajzaĝojn surmontarajn. Same, kune ni povis sperti la geografian diferencon inter la sudo kaj la nordo. La postkongresa aranĝo fine kroniĝis per vizito al la vilaĝo Kutamatu, kiu estas en la listo de la protektata monda heredaĵo de UNESCO.

Adjévi Adjé

smiley Atentu. La hejma adreso de tiu blogo estas en Svedio. Pro tio, la instrukcioj estas en la sveda lingvo. Se Vi, kiu legas g´in kaj volas ion aldoni au doni komentarion, vi simple klaku je kommentarer, skribu kion vi volas . Atentu. Vi ankau devas skribi la kodon kiun vi vidas apud la loko kien vi devas noti g´in. Poste klaku je skicka