Afriko en Esperantujo

Afriko en Esperantujo

La 15a Togolanda Esperanto Kongtreso 2007

Vidindaj´oj en Rotterdam

AfrikoPosted by Willem Posthuma Tue, November 18, 2008 23:51:43

Hazairin salutas vin de la Erasmus Ponto trans la rivero Nieuwe MaasBlog ImageBlog Image Moderna arkitekturo (specialaj´o por Rotterdam)Blog Imagearkitekturo antau la milito kaj de pli frue

Blog ImageBlog Image

Blog Image

loko

Kelkaj renkontoj kun samideanoj

AfrikoPosted by Willem Posthuma Mon, November 17, 2008 18:46:38

S:ino Stijntje Hammer en tipa popola kostumo de Volendam (vilag´o norde de Amsterdam) kune kun Berit Posthuma, Svedio en metroo de Rotterdam.Blog ImageInter novaj amikinoj, Yawa en la UK haloBlog ImageBlog Image

Yawa renkontis alian Afrikanon Charles Ezebingaya.Blog Image En tiu c´ina restoracio ni mang´is c´iun vesperon dum la UKBlog Image

De Togolando por porti verdan toston kune kun geamikoj el Francio kaj Vjetnamo.

Oficiala Invito kaj la Centro Oficejo

AfrikoPosted by Willem Posthuma Mon, November 17, 2008 18:46:37

Blog Image

La Centra Oficejo, Nieuwe binnenweg 176. Je la enirejo 2 gepolojBlog ImageLa G´enerala direktoro Osmo Buller, Finnlando kaj oficisto en CO

Blog ImageAkcepto en la urbodomo. La urbo invitis kelkajn (ne eblas c´iuj partoprenintoj) el kiuj nur beninano Pierre Houenavo reprezentis Afrikon. La nura reprezentanto de Indonezio ne. En la mezo la urbestro de Bjalistoko.Blog Image Auskultintoj inter kiuj estas beninano Pierre Houenavo

C´iuj tiuj fotoj de Roberto Kominski, Polando

Kiel ni log´is en Rotterdam

AfrikoPosted by Willem Posthuma Sun, November 16, 2008 23:52:49

Blog ImageLa domo en Schiedam (ne longe for de Roterdam) de nia gastigantinoj Ria kaj Caroline. Jen la supra etag´o estis nia dormc´ambro

Blog Image

Blog Image

Fiera posedanto de autoBlog Image

Nova amikin`, CarolìneBlog Image

Hazairin de Indonezio, posedanto de biciklo

En la kongresejo

AfrikoPosted by Willem Posthuma Thu, November 13, 2008 00:14:49

Wim Posthuma kune kun rusino kaj c´ininoBlog Image

Mi (Adjévi) donas intervujon al la pola radio c'e afrika budo pri impresoj rilate al UK.Blog ImageHans Bakker, kiu multe faris por Esperanto en Afriko kune kun Amégadzé Yawa de TogolandoBlog Image

La budo de la Poloj, kiu´j reklamas la ontan UK0n kaj apudaj arang´oj. vi vidas i.a. Halina Komar maldekstreBlog Image

Renkontoj en Rotterdam

AfrikoPosted by Willem Posthuma Mon, November 03, 2008 23:18:22
Blog ImageLa svedo Wim Posthuma inter ni. Wim ofertas tiun blogon por ebligi krei memoraj´ojn pri nia vizito al Europo kaj skribi pri Esperanto en Afriko. Multaj indikoj estas en la sveda lingvoj, c´ar la blogo origine estas sveda. Se vi volas ion aldoni, klaku je kommentarer c´i subeBlog Image

Mi (Adjévi) kaj Yawa kun aliaj brazilaj kongresaninoj/ moi (Adjévi) et Yawa avec d’autres congressistes brésiliennes/ Nyè (Adjévi) kplé Yawa kplé tàkpékpé ménәlà bùbũa wό tso brazilia ànyigbà dzi.Post alveno en Nederlando la 19an de julio 2008

AfrikoPosted by Willem Posthuma Thu, October 23, 2008 23:54:24

.Kontakto kun Europo kaj la flughaveno de Amsterdam, Schiphol. Malvarmeto bonvenigas nin... alia mondo malfermig'as kaj atendas aventuro.-WTC: kongresejo de la 93-a UK/ lieu du 93e congrès universel d’Espéranto/ afisi esperanto xéxémé tàkpékpé 93 lia là và émé lè

Blog ImageBlog Image

De maldekstre al dekstre/ de gauche à droite/ tsό miàmè eyi dé dùsi mè: Szofia Corodi, Amégadzé Yawa, Saitô Tume Miyatiyo, Adjé Adjévi kaj Hori Yasuo

T0GOLANDA ESPERANTO KONGRESO 2007

AfrikoPosted by Willem Posthuma Thu, October 23, 2008 12:55:33

Blog Image

15-a TEK: diskutforumo pri Eo en la ĉiutaga vivo

En Eŭropo kiam ni komencis lerni esperanton oni diris ke neniu parolas ĝin. Sed dum via kongreso ni estas ege surprizitaj ĉar vi ĉiuj parolas en esperanto. Tio ĉi donas al ni novan energion daŭrigi la lingvan lernadon, tiel esprimiĝis franca juna paro Samy kaj Sandra ĉe la 15-a Togolanda Esperanto Kongreso (TEK), okazinta de la 28-a ĝis la 30-a de decembro 2007 en la urbo Aneho.

La kongresa temo – Esperanto en la ĉiutaga vivo – elmontras la vervan deziron de la togolandaj esperantistoj uzi la internacian lingvon en la familia kaj en profesia vivo. La diskuto pri la temo emfazis ankaŭ la fakton, ke la agado de la landa asocio devas baziĝi sur kunlaborado, honesteco, bonvelemo, sindonemo kaj peresperantaj agadoj de ĉiuj ĝiaj membroj cele al sendependiĝo de la nacia movado.

Dum la kongresa periodo okazis prelegoj pri Zamenhof, kaj futbala maĉo kadre de la festo de la 15-a de decembro, lingva kurso, ekzameno, laborkunvenoj, diskutoj, distraj programeroj, disdono de atestoj kaj diplomoj al la sukcesintoj de diversaj ekzamenoj. Estis parolita ankaŭ decido pri aranĝo de IJK en Afriko. Tial oni povis informiĝi pri starigo de provizora LKK, kiu prizorgas la kandidatiĝon de Togolando sekcio JOTE al la invito de la 65-a Internacia Junulara Kongreso.

La 15-a Togolanda Esperanto Kongreso, markante la 20an jariĝon de la nacia movado, disvolviĝis sukcese. Tamen la pli multo de ĉirkaŭ sepdeko da partoprenantoj el Francio, kluboj, sekcioj kaj organizoj de Unuiĝo Togolanda por Esperanto estis gejunuloj. Tio klare ankaŭ indikas, ke la movado enlanda montras en estonteco bonan aŭguron.

Post la kongreso, okazis unu semajna grupa vojaĝo tra la lando. Ĝin partoprenis Roméo, Samy kaj Sandra krom mi. Dum la rondiro ni vizitis kampojn de kotono, kakao kaj kafarboj, bazarojn, metiistajn laborejojn, admiris la pajzaĝojn surmontarajn. Same, kune ni povis sperti la geografian diferencon inter la sudo kaj la nordo. La postkongresa aranĝo fine kroniĝis per vizito al la vilaĝo Kutamatu, kiu estas en la listo de la protektata monda heredaĵo de UNESCO.

Adjévi Adjé

smiley Atentu. La hejma adreso de tiu blogo estas en Svedio. Pro tio, la instrukcioj estas en la sveda lingvo. Se Vi, kiu legas g´in kaj volas ion aldoni au doni komentarion, vi simple klaku je kommentarer, skribu kion vi volas . Atentu. Vi ankau devas skribi la kodon kiun vi vidas apud la loko kien vi devas noti g´in. Poste klaku je skicka

« Previous